ITI0102

Allikas: Kursused

Python-logo-3.png

Ainekood: ITI0102
Üldinfo: http://courses.cs.ttu.ee/pages/ITI0102
Personaalne info (ülesanded, tulemused, foorum): ained.ttu.ee

Sisukord

Tunni toimumisajad ja õppejõud

Vastutav õppejõud: Ago Luberg
Kontakt: ago.luberg ätt ttu.ee, TTÜ ICT-425

Loeng toimub: paaritul nädalal teisipäeviti 10:00 ruumis U06A-229 (videoülekanne ruumis I06A-201)

Praktikumide ajad:
IADB15, IAIB11, IAIB13, IAIB14: T12 (ICT-121, ICT-122)
IAAB11, IADB14, IAIB12: N8 (ICT-121, ICT-122)
IADB11, IADB12, IADB13: N10 (ICT-121, CT-122)

Süvendatud kursus: paaris T10 (ICT-121, ICT-122)

Kaugõppe tundide ajad:
06.10, 20.10, 03.11, 17.11, 01.12 kell 12:15 - 15:30 ruumides ICT-121, ICT-122. Kaugõppe õppejõud on Ahti Lohk.

Konsultatsioon: N10 (ICT-637). Vajalik eelnev registreerimine ained.ttu.ee lehel sektsiooni "Foorum, konsult, lingid" all oleva "Konsultatsioon" lingi all.

Praktikumide õppejõud: Anna Grund, Ergo Enn, Erik Puidet, Jaagup Selli, Janar Männistu, Johannes Kümmel, Kristjan Tärk, Liine Kasak, Lilia Tünts, Pearu Pung, Ragnar Rebase, Raimond Lume, Roman Bondarev.

Vaata korralduslikku infot siit: https://gitpitch.com/ttupy/slides
Süvendatud kursus

Üle nädala teisipäeviti kell 10.00 toimub süvendatud (alam)kursus. See on mõeldud nendele tudengitele, kes tahavad natuke rohkem pingutada. Süvendatud praktikumis on eraldi süvendatud teemad - neid ülesandeid saab kaitsta vaid süvendatud praktikumi ajal. Praktikum on tunniplaanis kõikidel, aga kohti on klassides kokku umbes 120.

Süvendatud ülesannete eest on võimalik täiendavaid punkte saada. Kõik võivad neid ülesandeid proovida lahendada ja käia kaitsmas. Hinde "5" saamiseks on need lisapunktid vajalikud. Kui ühtegi süvaülesannet ei lahenda, ei ole võimalik hinnet "5" saada.

Süvendatud ülesannete puhul arvestage, et samade punktide eest tuleb kordades rohkem tööd teha kui tavaliste ülesannete puhul.

Hindamispõhimõtted

Kõik tööd on iseseisvaks lahendamiseks (kui pole öeldud teisiti). Aines rakendame plagiaadikontrolli. St kui üks tudeng kopeerib teise koodi, saavad mõlemad selle ülesande eest 0 punkti. Kui üks tudeng jääb teist korda vahele, saab terve aine hindeks "0".

 • Tudengid saavad punkte praktiliste ülesannete lahendamise, kontrolltöö ja eksami sooritamise eest
 • Punktid liidetakse kokku ning lõpphinne kujuneb vastavalt 501-600 punkti -> hinne "1", 601-700 p -> hinne "2", … 901 või rohkem punkte -> hinne "5".
 • Koduülesanded tuleb esitada tähtajaks ning need tuleb õppejõule kaitsta.
 • Kõik ülesanded tuleb lahendada iseseisvalt (st teiste tudengitega koodijagamist mitte teha, sisulist arutelu võite teha), kui pole öeldud teisiti.
 • Ülesannete lahendused pannakse üles TTÜ Giti personaalsesse salve.
 • Ülesannet võib esitada (Giti üles laadida) mitu korda. Automaatselt hinnatava ülesande puhul läheb arvesse parim tulemus.
 • Tudeng saab esitatud ülesande eest emaili oma ttu.ee meiliaadressile.
 • Plagiaadi esitamise eest on tulemus automaatselt 0 punkti. Loe lisaks TTÜ akadeemilist tava.

Ülesannete ettenäitamine

Ülesanded (EX, PR, süvaülesanded) tuleb punktide kättesaamiseks õppejõule ette näidata. Ettenäitamise eesmärk on aru saada, et tudeng on koodi ise kirjutanud ja saab sellest 100% aru. Ettenäitamisel on oluline, et tudeng saab oma kirjutatud koodist aru ja oskab teha väikeseid parandusi/täiendusi. Õppejõud annab tudengile tagasisidet tema koodi kohta. Vajadusel suunab õppejõud tudengi konsultatsiooni, kus viimane saab oma koodi parandada, et punktid kätte saada.


Ülesannete koodistiil

Kõikide ülesannete puhul rakendatakse Pythoni koodistiili kontrolli (PEP-8 ja PEP-257). Kood peab täielikult vastama stiilinõuetele, vastasel juhul ei saa ülesande eest punkte. Täpsemalt tuleb iga ülesande juurde eraldi "stiili" hinne, mis korrutatakse testide tulemuse ja kaitsmisega läbi. Kui siilihinne on 0, siis on ka kogu tulemus 0.

Stiili eest saab 1 punkti juhul, kui ühtegi stiiliviga koodis ei leidu. Muul juhul on stiili eest tulemus 0. Erinevate ülesannete juures võivad natuke erinevad nõuded olla. Tudeng saab ülesande esitamisel tagasisidet oma koodistiili probleemide kohta ning saab neid kuni tähtajani parandada.

Ülesanded

 • Kursusel on kahte tüüpi ülesandeid: PR ja EX
 • Iga nädal antakse üks PR ja üks EX ülesanne
 • Kokku 15 PR ja 15 EX ülesannet*
 • PR ülesanne on mõeldud praktikumis lahendamiseks
 • PR ülesanne annab 5 punkti
 • PR ülesanne tuleb ette näidata praktikumi lõpuks.
 • EX ülesanne on mõeldud kodus lahendamiseks
 • EX ülesanne annab kuni 15 punkti
 • EX ülesanne tuleb esitada järgmise nädala alguseks (tähtaeg on ülesande teksti juures)
 • Peale tähtaega saab EX ülesande esitamise eest kuni pooled punktid (7.5)
 • Peale 2 nädalat EX ülesannet esitada ei saa
 • Ülesanne tuleb kaitsta 4 nädala jooksul peale vastava teema käsitlemist
 • Täpsemad kaitsmise tähtajad öeldakse semestri jooksul.
 • Ülesande eest saab punktid vaid siis, kui see on õppejõule kaitstud

Kokku on semestris jooksul 15 x PR ülesannet (kokku 15 x 5 = 75 punkti) ja 15 x EX ülesannet (kokku 15 x 15 = 225 punkti). Kokku 30 ülesannet (300 punkti).

Tunnikontroll, kontrolltöö

5. nädalal toimub tunnikontroll, mille eest saab 5 punkti (PR ülesande asemel). Läbisaamiseks on vaja saada 1 punkt (20%)

10. nädalal toimub 'kontrolltöö, mille eest saab 20 punkti (PR + EX ülesannete asemel). Läbisaamiseks on vaja saada 10 punkti (50%).

Mõlema töö puhul on seda võimalik üks kord järgi teha. Mõlema töö läbisaamine on eeldus eksamile pääsemiseks.

Eksamieeldus

Eksamieeldus:

 • vähemalt 200 punkti
 • tunnikontrolli eest vähemalt 1p
 • kontrolltöö eest vähemalt 10p

Punktid

- iga nädal 2 ülesannet (PR ja EX), 5 + 15 punkti. Kokku 15 x 20 = 300p
- tunnikontroll 5p
- kontrolltöö 20p
- eksam 600 punkti

Kokku võimalik saada 900 punkti (hinne "4").

Süvendatud kursus:

- kokku 100 punkti eest ülesandeid

Kokku võimalik saada 1000 punkti (hinne "5").

Hinne:

- 901p.. => "5"
- 801p - 900p => "4"
- 701p - 800p => "3"
- 601p - 700p => "2"
- 501p - 600p => "1"
- .. 500p => "0"

Viited