Robotite Programmeerimine

Allikas: Kursused
(Ümber suunatud leheküljelt ITI0201)

Python-logo-3.png

Ainekood: ITI0201
Ainekaart ÕIS-is: http://ois.ttu.ee/aine/ITI0201
Üldinfo: http://courses.cs.ttu.ee/pages/ITI0201
Personaalne info (ülesanded, tulemused, foorum): ained.ttu.ee
Aine Github-i organisatsioon: http://github.com/iti0201
Loengud: http://github.com/iti0201/iti0201
Roboti API: http://github.com/iti0201/robot
Simulaatori juhend: http://github.com/iti0201/simulation

Aines programmeeritakse roboteid keeles Python.

Tunni toimumisajad ja õppejõud

Õppejõud: lektor Gert Kanter
Kontakt: gert.kanter ätt ttu.ee

Loeng toimub: paaris nädalatel neljapäeviti 12:00 auditooriumis U05-103

Praktikumide ajad (alates 5. nädalast):
E 16:00-19:00 (ICT-405, ICT-415) (NB! alates 6. nädalast!)
K 08:15-11:15 (ICT-405, ICT-415)
K 16:00-19:00 (ICT-405, ICT-415)
N 08:15-11:15 (ICT-405, ICT-415)
R 10:00-13:00 (ICT-405, ICT-415) (NB! ainult 5. nädalal)
Mitte IAIB tudengid peavad praktikumi aja õppejõuga kokku leppima, sest praktikumis on piiratud ressursid.

Praktikumide abiõppejõud (tähestiku järjekorras): Robert Altmäe, Timo Loomets, Anders Piir

Hindamispõhimõtted

Hinne kujuneb praktikumide edukalt läbitud ülesannete tasemetele vastavalt. Praktikumide ülesanded jagunevad kolme ülesandeklassi: joonejärgija, objektid ja labürint. Igas ülesandeklassis on kuni neli keerukustaset. Aine läbimiseks on vaja sooritada kõikide ülesandeklasside ülesanded vähemalt esimesel keerukustasemel.

Nõuded hinnetele:
"5" (suurepärane): kaks ülesannet tasemel 3 + üks ülesanne tasemel 4 või kõik ülesanded tasemel 2 ja osalemine koostöös TTÜ Robotiklubiga Robotex võistlusel
"4" (väga hea): üks ülesanne tasemel 2 + kaks ülesannet tasemel 3
"3" (hea): kõik ülesanded 2. tasemel
"2" (rahuldav): üks ülesanne tasemel 1 + kaks ülesannet tasemel 2
"1" (kasin): kõikide ülesandeklasside ülesanded 1. tasemel

Viited