Kasutajaliidesed (ITV0130)

Allikas: Kursused
(Ümber suunatud leheküljelt ITV0130)
Kasutajaliidesed
[ @ ]
Kursuse kood: ITV0130

Link: https://courses.cs.ttu.ee/pages/ITV0130
Õppejõud: Martin Verrev, Kristian Lember
Kontakt: martin.verrev@ttu.ee, TTÜ ruum ICT-422
2018 aasta kursuse lehte näed siit: ITV0130_2018

Jooksva info edastamiseks on kursusel Slacki kanal millega saab liituda kasutades seda linki

Sisukord

Aeg, koht, tulemus

Loeng toimub igal teisipäeval kell 10:00-11:30 ruumis U06a-201.

Praktikumid toimuvad eri gruppidele neljal erineval ajal. Esimesel nädalal on juhendajad Martin Verrev ja Kristian Lember, järgmistel tuleb praktikumijuhendajaid juurde.

NB! Praktikumide eesmärgiks on teha ise ülesande kallal tööd, küsida juhendajalt probleemide korral abi ja esitada valmis või osaliselt valmis töid juhendajale. Praktikumides enamasti ei esitata üldist infot/materjale/näiteid kõigile vaatamiseks: selleks on loeng.

teisipäeval kell 12:00 ruumis ICT-401 rühmad: IAIB42, IAIB43 teisipäeval kell 14:00 ruumis ICT-401 rühmad: IAIB41, IAIB43 teisipäeval kell 16:00 ruumis ICT-401 rühmad: IAPB63, IAPB64 neljapäeval kell 10:00 ruumis ICT-403 rühmad: IAPB61, IAPB62

Kursus lõpeb hindelise arvestusega. Hinne sõltub kursuse jooksul tehtud praktikumide tulemustest (60%) pluss kursuse lõpus toimuva kontrolltöö tulemustest (40%).

Juhime kõigi praktikumijuhendajate poolt tähelepanu, et praktikumitöö arvestamine ja hindamine toimub ainult sinu grupi ajal! Muude gruppide aegadel võetakse töid vastu ainult juhul, kui ei ole kedagi õigest grupist, kes sooviks tööd esitada / konsulteerida, st reeglina mitte arvestuse viimasel nädalal.

Hindamine

ITV0130-Excel-error.png

Aine hinnatakse 100 punkti skaalal; saadaval olevate punktide hulk on veidi suurem. Punktid kogutakse semestri jooksul ja jaotuvad:

Iga töö annab 0-15 punkti. Hilinenud tööd annavad poole punktidest. Töid võib (ja on soovitav) esitada enne tähtaega.

Lisapunktid

 • 9-10 mail toimub [Garage48 Visualising Data] häkaton, millel osalemine annab 5 lisapunkti. Koodi registreerimiseks TTÜ tudengina saab õppejõult kursuse Slacki kanalis.


NB!

 • Kui sinu praktikum on õigeaegselt arvestatud, siis saad esitada täiendusi kuni nädalalani enne järgmise praktikumi tähtaega, ilma pooli punkte kaotamata.
 • Kui sinu praktikum ei ole õigeaegselt arvestatud, siis on sul esitamiseks aega veel kolm nädalat peale tähtaega (välja arvatud neljas ja viies praks), aga selliselt hilinenud praks annab ainult pooled punktid.
 • Üle kolme nädala hilinenud praks annab edukal arvestamisel ainult üheainsa punkti.
 • Oma tööd saad arvestuseks esitada ainult oma rühma praksi ajal. Lihtsalt nõu ja abi saad küsida ka teistel aegadel. Kui sa ei ole üheski rühmas, siis on esimene kaitsmisaeg vaba aga hiljem hakkad oma töid kaitsma selle rühma juures kus kaitsesid esimese töö.

Kõik tööd tuleb esitada ise TTÜ arvutiklassis: emailiga saadetud töid ei vaadata. Kasutada võib nii klassi arvuteid kui oma arvutit, brauser ja operatsioonisüsteem on vabalt valitavad. Programmeerimstööde presenteerimiseks tuleb kasutada ülikooli serverit dijkstra: kõiki prakse vaatavad õppejõud ainult sealt serverist. Kindlasti loe dijkstra serveri kasutamise õpetust.

Kursuse edukaks läbimiseks ja kontrolltööle pääsemiseks peavad kõik kohustuslikud praktilised tööd olema tehtud.


Kontroltöö

Kursuses on peale praktikumide ka üks kohustuslik kontrolltöö, mis toimub semestri viimasel nädalal ja annab maksimaalselt 40 punkti. Kontrolltööle pääsemiseks pead olema vähemalt 1-le punktile kaitsnud 1-3 praktikumitöö. Edukaks sooritamiseks pead kontrolltöös saama vähemalt 51% kogupunktisummast ja kogu kursuse eest (praktikumid+kontrolltöö) vähemalt 51 punkti. Kontrolltööd saab kirjutada ühel korral.

Kontrolltöö jaoks on sul valida kaks võimalikku päeva.

 • teisipäeval 14. mail kell 10:00 auditooriumis U06a-201
 • neljapäeval 16. mail kell 12:00 IT kolledzis, auditooriumis EIK-316

Praktikumiaegades on veel võimalik kaitsta koduseid töid, aga peale 17. maid on kursus lõppenud: ülesandeid enam ei vaadata ja rohkem kontrolltöösid ei tehta.

Kontrolltööle võtke kaasa pildiga dokument


Kontroltöö sisu

Kontrolltöö eesmärgiks on kontrollida kursuses läbitud teemadest sisulist arusaamist. Seal on nii vabatekstis kui valikvastustega küsimusi ja lihtsamaid programmeerimisülesandeid. Konkreetsed klasside nimed, teekide nimed, teegifunktsioonide nimed jne ei ole kontrolltöö teema: need antakse ülesandes ette või võite kasutada umbkaudset nime.

Oskused ülesannete lahendamiseks peaks olema automaatselt kõigil, kes on praktikume süvenemisega teinud. Kontrolltöö punktid lisanduvad praktikumi punktidele.

Alla 50% kontrolltöö tulemus tähendab ebaõnnestumist.


Teemade loend

Siin on esitatud valik teemasid mis kontrolltöösse tulla võivad. Oluline on sisuline arusaamine, mite

 • Kasutajateekond, flow
 • Layout
 • Grid
 • Navigatsioon (nupud, menüü jne)
 • Keskkonna struktuur
 • CTA (Call to Action)
 • Pealkirjade hierarhia
 • Kasutajatestimine
 • Gestaltprintsiibid, hea lühikokkuvõte on siin: http://www.paberimuuseum.ee/disainiABC/site/lesson3-1.html
 • HTML raamistikud, lihtsamad programmeerimisülesanded teie poolt valitud raamistikel
 • Lehe kohandamine mobiilivaadetele
 • CSS eelprotsessorid
 • BEM
 • Veebikomponendid, shadow-DOM
 • Lihtsam Vue/React
 • KPI-d

Loengud

Loengute videosalvestised on kättesaadavad sellelt lingilt.Viidete kogu

Koodinäiteid

Kursuse koodinäiteid Githubis

Lugemist

Tehniline

Kontrolltöö mõttes tasub mõelda praktikumi- ja kodutööde mahus.

Niisama huvitavat lugemist

Kontrolltöö eel siit õppida pole tarvis; siin on lihtsalt lahedused