ITX8540

Allikas: Kursused

Sisukord

Nimi, maht ja tulemus

  • Nimi eesti keeles: Tarkvaraarenduse teaduspõhine meeskonnaprojekt: startup
  • Nimi inglise keeles: Research Based Software Development Project: Startup
  • EAP: 10.00
  • Kontrollivorm: hindeline arvestus
  • Õpetamise semester: sügis-kevad

Kursuse eesmärgid

  • Anda kogemus projekti sisu valikust ja ülesandepüstitusest startup-rezhiimis, ilma otsese tellijata.
  • Anda kogemus teaduskirjanduse lugemise ja teadustulemuste praktilise kasutamise osas.
  • Anda kogemus meeskonnatöö organiseerimisest realistliku suurusega meeskonna ja ülesande jaoks.
  • Anda kogemus agiilsete arendusmetoodikate praktilisest kasutamisest.
  • Anda kogemus väljatöötatud tarkvara laiemast tutvustamisest ja klientide/kasutajate leidmisest.

Aine sisu

Aine sisuks on mõnda teadustulemust ärakasutava praktilise rakenduse loomine nö startup-rezhiimis, ilma otsese tellijata.Rakendus peab kasutama vähemalt ühe eelretsenseeritud konverentsil või ajakirjas avaldatud teadusartikli tulemusi.

Konkreetselt siis mingile spetsiifilisele kasutajate nishile tarviliku IT rakenduse iseseisev valimine, temaatilise teaduskirjanduse lugemine, rakenduse spetsifitseerimine, realiseerimine, installeerimine ja dokumenteerimine, tehes seda ca 5-10 inimesest koosneva meeskonnana 12 nädala jooksul. Lõpptulemust tuleb võimalikult laialt tutvustada ja reklaamida, samuti leida rakendusele mõned kasutajad/kliendid.

Meeskonnad moodustatakse registreerunud tudengitest juhusliku valikuga. Meeskonnaliikmetelt eeldatakse projekti käigus tööpanust vähemalt kaks päeva nädalas.

Meeskond peab oma tööjaotuse ise organiseerima, looma vajaliku töökeskkonna ja infrastruktuuri. Projekti tegemise ajal toimuvad regulaarsed iganädalased koosolekud, kus õppejõud osalevad konsultandi rollis. Meeskond ja tema üksikud liikmed peavad vähemalt kord nädalas täiendama avalikku projektipäevikut selle nädala progressi ja oma panuse lühiülevaatega, kas siis projekti veebilehe, blogi või sotsiaalmeedia-lehe näol.

Hindamismeetodid

Hinde paneb õppejõududest koosnev komisjon pärast projektimeeskonna presentatsiooni ärakuulamist.

Hinne kujuneb meeskonnaprojekti ülesande terviku tulemusest (50%) ja tudengi tulemuslikkuse hinnangust (50%) meeskonnaprojektis. Meeskonnaprojekti kui tervikut ning iga üksiku tudengi tulemuslikkust hindab komisjon, baseerudes oma hinnangul projekti arengut dokumenteerivale veebilehele, juhendava õppejõu ülevaatele ja projektimeeskonna presentatsioonile.

Terviku tulemuse juures hinnatakse võrdsetes osades projekti keerukust, teadustulemuste rakendatust, realiseeritud süsteemi kvaliteeti, tööprotsessi efektiivset organiseeritust ning tähtaegadest kinnipidamist.


Tudengi tulemuslikkuse juures hinnatakse konkreetse tudengi ülesannetest lähtuvalt tema osakaalu ja tulemuslikkust antud projektis, vastavalt aine õpiväljunditele.

Lõpphinne tuleneb ülesande terviku tulemuste hindamisest (50%) ja tudengi tulemuslikkuse hindamisest (50%) meeskonnaprojektis vastavalt punktide kogusumma võimalikule maksimumile.